Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Signaleringsdatum

Bij het bereiken van de signaleringsdatum ontvangen de laatste bewerker en de createur een e-mail. Wanneer deze niet meer als actieve gebruiker in het systeem staan, wordt de signalering verstuurd naar alle gebruikers met schrijfrechten op de betreffende pagina. De signaleringsmail wordt een maal per dag verstuurd en bevat verwijzingen naar alle pagina's waarvan de signaleringsdatum bereikt is.

Zoekformulier