Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Synchroniseren

Wanneer er direct iets gepubliceerd moet worden op de website, is het mogelijk om handmatig een extra synchronisatie op te starten tussen het geregelde schema door. Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een autorisatie Administrator of Engineer en bevindt zich onder het menu Beheer. Zodra uw organisatie werkt met IPROX Modules is dit nauwelijks nog nodig.

Zoekformulier