Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Pagina ID

Het pagina ID is het nummer van de map waar op de IPROX server de assets van de pagina staan. Iedere pagina heeft een eigen map indien bij die pagina assets horen. Assets zijn de aan de pagina toegevoegde bestanden en afbeeldingen die niet uit de catalogus worden gehaald.

Zoekformulier