Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Webrichtlijnen

Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op. Zie hiervoor ook: Webrichtlijnen en de Nederlandse webrichtlijnen website.

Zoekformulier