Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Container

Een verzameling van gelijksoortige content die tegelijkertijd in meerdere sites ontsloten kan worden. Deze verzameling heeft zelf geen eigen vormgeving. De pagina’s in een container krijgen hun vormgeving van de site waarin zij ontsloten worden. Zie ook: sites en containers.

Zoekformulier