Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Synchronisatie

Het proces waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen de beheer- en de live-omgeving. Hierbij worden de wijzigingen doorgevoerd. Zie ook: Publiceren en synchroniseren

Zoekformulier