Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Linkbeheer

De wijze waarop IPROX omgaat met veranderingen van links (verwijzingen). Zoals het verplaatsen, verwijderen, archiveren of verbergen van pagina's waarnaar verwezen wordt. Zie ook: Linkbeheer in IPROX 4

Zoekformulier