Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
URL

Uniform Resource Locator
Adres waarmee u een website, intranet of programma waarmee u gaat werken opent in een browser. Bijvoorbeeld www.infoprojects.nl/contact.

Zoekformulier