Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Structuurscherm

Het scherm met daarin de structuur van de site of container. Zie ook: Het structuurscherm. Het is mogelijk dat het structuurscherm al direct toont na inloggen, afhankelijk van de inrichting van uw IPROX omgeving.

Zoekformulier