Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Browser

Programma waarmee u internet of intranet pagina's bekijkt. In een browser kunt u ook met computerprogramma's zoals IPROX werken. Zie ook: Basisinrichting IPROX 4

Zoekformulier