Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Status

De publicatiestatus van een pagina binnen de beheeromgeving. Bepaalt de plaats en of de pagina al dan niet in zijn huidige versie op de site te zien is. De publicatiestatus is op te vragen door on-mouse-over het icoon in de structuur de informatie te tonen of de Informatie-tab te raadplegen. Iedere status heeft een eigen kleur (omranding van het icoon) of is herkenbaar aan de uitgegrijsde paginatitel.

Zoekformulier