Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Gebruiker

Persoon die met IPROX werkt om pagina's en structuren te beheren. Deze persoon beschikt over een IPROX autorisatie met daaraan gekoppeld een of meerdere functies.

Zoekformulier