Begrippenlijst

De begrippenlijst IPROX-4. In deze lijst treft u de belangrijkste begrippen aan uit het IPROX-CMS. In veel gevallen is er een verwijzing opgenomen naar een pagina in deze online HELP waar de uitgebreide beschrijving staat. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Deze pagina is van het type Begrippenlijst, de begrippen van het type Begrip.

j
q
x
y
Cookie

Kleine hoeveelheid informatie die de server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek door de server wordt opgehaald.
Voorbeeld: indien het de bedoeling is dat een bezoeker maar één keer een stem mag uitbrengen in een Opiniepeiling, dan wordt dit geregeld door middel van een Cookie.

Informatie over de laatste stand van zaken omtrent Cookies kunt u lezen op onze website.

Zoekformulier